ReAlert voor Android

ReAlert
English
Alles-in-1 notificatie app
Alles-in-1 notificatie app

DEZE APP HEEFT PRE-OREO MOGELIJKHEDEN EN IS DAAROM NIET TE VINDEN IN DE PLAY STORE. De app is hier te downdloaden (handmatige installatie m.b.v. een file manager).
Versie 1.0 (januari 2021) voor Android 6.0+Toepassing

ReAlert is een kleine utility die op de achtergrond draait en nieuwe meldingen (notificaties) op verschillende manieren kan tonen en herhalen. Wanneer de notificatie wordt verwijderd, stopt ook ReAlert.


Beschrijving

Nieuwere smartphones hebben vaak geen meldingslampje (LED) en als ze die wel hebben, beperkt het nieuwere Android besturingssysteem de mogelijkheden ervan. Kleur en snelheid van knipperen zijn niet te kiezen.
Zonder LED is een melding alleen te constateren door het scherm aan te zetten, of er moet een app worden geïnstalleerd die waarschuwt. Er zijn diverse apps die dat elk op hun eigen manier doen.
ReAlert combineert vrijwel alle beschibare methoden in één app, die bovendien klein en zuinig is:

1. Pre-Oreo LED ondersteuning (kleur, aan/uit-tijd)
2. Continue schermnotificatie met icon (zoals NoLED)
3. 'Ping'-notificatie voor Moto/Ambient-displays
4. Periodiek kort aanzetten scherm
5. Flash, geluid, vibratie

Ad 1: Sinds Android Oreo ('channels') is handmatig aanpassen van de LED-kleur niet meer mogelijk en is dat voor een app erg omslachtig. Omdat ReAlert gecompileerd is voor Android 6, kan ReAlert kleur en snelheid aanpassen door een 'dummy'-melding te maken die de LED opnieuw instelt.
Ad 2: ReAlert kan het scherm aanzetten en daarop de icon tonen van de app die een meldiing gaf. De icon verspringt elke minuut om inbranden te voorkomen. Deze optie is vooral geschikt bij AMOLED-schermen omdat dan weinig accu wordt verbruikt.
Ad 3: Bij een Moto- of Ambient-display kan een korte 'dummy'-melding het display periodiek triggeren. Deze optie is zuiniger dan 2, vooral als het interval niet te klein wordt gekozen.
Ad 4: Het scherm wordt één seconde aangezet. Bij korte intervallen kost dit veel accu.
Ad 5: Flash gebruikt de cameraflitser (100 ms). Geluid en vibratie zijn de enige niet-visuele opties.

De opties 2-3-4 gaan uiteraard niet samen, maar verder zijn alle combinaties mogelijk.
Bij een lockscreen zal optie 2 (Continue icon op scherm) meteen weer stoppen. Optie 4 (Periodiek scherm aan) is dan sneller en zuiniger.

ReAlert draait op Android versie 6.0 of hoger, op smartphone en tablet en vraagt de volgende permissies:

BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE: om meldingen te kunnen detecteren
IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS: om op de achtergrond te kunnen draaien
WRITE_EXTERNAL_STORAGE: om meldingsgeluiden te kunnen afspelen
ACCESSIBILITY_SERVICE: om een activiteit te kunnen starten
READ_PHONE_STATE: om een gemiste oproep te kunnen detecteren
WRITE_SETTINGS: om de helderheid van het scherm te kunnen aanpassen
DEVICE_ADMIN: om het scherm uit te kunnen zetten


Gebruik

Na installatie en accepteren van de benodigde permissies, moet 'Toegankelijkheid' handmatig worden aangezet onder Instellingen / Toegankelijkheid.

Er zijn vijf categorieën apps waarin meldingen verwerkt kunnen worden:
'Calendar':  alle apps met 'calendar' of 'calengoo' in de package-naam, plus AlarmClock *)
'Phone':alle apps waarvan de package-naam eindigt op '.phone', '.dialer' of '.contacts'
'Sms':alle apps waarvan de package-naam eindigt opt '.messaging'
'Mail':alle apps met 'mail' in de package-naam
'Other':alle andere c.q. geselecteerde apps
*) AlarmClock is een analoge klok-widget die kalender-reminders kan melden.

Per categorie is er een submenu en de belangrijkste instellingen worden in het 'Settings' overzicht vermeld.
Ernaast is als voorbeeld het submenu 'SettingsPhone' weergegeven, waarvan de meeste onderdelen kort worden toegelicht:


ReAlert instellingen ReAlert instellingen LED
Color/On/Off worden gekozen uit een lijst (zoals de meeste instellingen). Als Color op 'Off' staat, wordt er geen 'dummy'-melding gegenereerd.

Icon screen
Het scherm wordt continu aangehouden en op een zwarte achtergrond wordt de icon van de laatste melding getoond. Bij een AMOLED-display is het accuverbruik relatief gering. (Dit is de techniek die de app 'NoLED' gebruikt.)

Priority
Er wordt normaliter steeds de meest recente melding verwerkt. Een categorie wordt alleen verdrongen door een categorie met gelijke of hogere prioriteit.

DND mode
ReAlert kan op twee manieren reageren op 'Do Not Disturb': 'Silent' laat alle acties doorgaan zonder geluid en vibratie, 'Suspend' schort alle acties op totdat DND weer uit staat.

Interval
Elke categorie heeft een zgn. 'per app' interval. Met de (blauwe) schuifregelaar in het hoofdscherm wordt een algemeen interval ingesteld waarmee Flash/Ping/Pulse op een hogere frequentie kan worden gezet.

Limit (screen)/(all)
Het aantal uren waarna ReAlert alle (scherm-grelateerde) acties sropt.

Sound
Er kan gekozen worden uit alle op het apparaat aanwezige meldings­geluiden.

Ping
Een kortlevende 'dummy'-melding triggert het Moto/Ambient-display.

Screen pulse
Het scherm wordt periodiek één seconde aan gezet. Dit kost bij kleine intervallen veel accu.


Alle categorieën hebben deze instellingen. De categorie 'Other' heeft echter nog een instelling 'Selected apps only'. Als die uit staat, worden meldingen verwerkt van alle apps die niet in de eerste vier categorieën vallen. Bij aanzetten kunnen één of meer gebruiker-apps geselecteerd worden. Die krijgen dan allemaal dezelfde behandeling.

In het GENERAL overzicht heeft elke categorie een verkorte indicatie van de instellingen ervan. Zo betekent 'u1' dat 'Screen pulse' aan staat, met prioriteit 1. En 'if3' betekent 'Icon screen' en 'Flash', met prioriteit 3.


Sidelight
Als het apparaat 'Sidelight' heeft en dit enabled is voor ReAlert, zullen de opties 'Icon screen' en 'Screen pulse' waarschijnlijk niet het scherm aanzetten, maar enkel Sidelight triggeren.
Als de kleine app 'On' is geïnstalleerd, zal ReAlert die gebruiken om het scherm aan te zetten ('On' moet dan uiteraard niet Sidelight-enabled zijn). U kunt On.apk hier downloaden.
Nu zal de optie 'Sidelight screen pulse' het gebruik van 'On' uitschakelen voor 'Screen pulse'. De Sidelight is dan korter en zuiniger dan die bij gebruik van 'Ping'.


BELANGRIJK   Onder Android 10+ kunnen meldingen ernstig vertraagd worden door 'Adaptieve Notificaties'.
Deze instelling staat standaard aan en beïnvloedt vooral 'Ping'.

ReAlert

Disclaimer

De app ReAlert is gratis en vrij voor persoonlijk gebruik. Bryk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik ervan.


Privacyverklaring

Om de bovengenoemde taken te kunnen uitvoeren, vraagt ReAlert bij installatie om een aantal belangrijke permissies.
Er worden geen data verzameld anders dan nodig voor deze taken, en er worden op geen enkele manier data verstuurd vanaf uw apparaat.

© Bryk 2020-2021
Egbert BoermaZie ook: Mailflag, email IMAP IDLE notificatie-service met geavanceerde filtering
Zie ook: Heat: smartphone klokthermostaat (zelfbouwproject)